Překladatelské služby

Překladatelské služby

certifikát překlady a tlumočení

Potřebujete rychlý a profesionálně provedený překlad?

Zaměřuji se jak na překlad textů běžného života, tak na překlad textů odborných. Poskytuji kvalitní a přesné překlady v co nejkratší možné době jak velkým společnostem, tak jednotlivcům. Specializuji se na anglický,německý a španělský jazyk. Mezi hlavní oblasti překladu patří:

Co překládám?

 • Stavebnictví – projektové dokumentace, technické zprávy, technologické instrukce, manuály a mnoho dalšího.
 • Strojírenství
 • Právo – smlouvy, dohody, bankovní podmínky, obchodní dokumenty a mnoho dalšího.
 • Cestovní ruch
 • Marketing – webové stránky, propagační materiály a mnoho dalšího.
 • Obchodní korespondence
 • Vzdělávání – učebnice, seminární práce, bakalářské práce,abstrakty a mnoho dalšího
 • Informativní překlady

Soudně ověřené překlady

Soudně ověřený překlad je opatřen doložkou soudního překladatele/tlumočníka a kulatým razítkem. Překladatel jej sváže s překládanou listinou (tedy s originálem či jeho notářsky ověřenou kopií) a připojí doložku, kulaté razítko a podpis. Překladatel osobně zaručuje obsahovou správnost a úplnost překladu.

 • výpisy z rejstříku trestů
 • výpisy z obchodních rejstříků
 • doklady o vzdělání
 • plné moci
 • notářské zápisy
 • soudní rozhodnutí
 • rodné, oddací a úmrtní listy
 • dokumenty při komunikaci se zahraničními úřady a institucemi
 • technické průkazy k vozidlům apod.

 


Ceník:

Z ČJ doAJ, NJ320,-
Z AJ, NJ, ŠJ doČJ300,-
Soudně ověřený překlad AJ390,-
Odborný text z ČJ doAJ, NJ350,-
Odborný text z AJ,NJ, ŠJ doČJ350,-
Ze ŠJ doAJ400,-
Jazyková korektura150,-

Ceny platí za jednu NS, což je dle Jednoty tlumočníků a překladatelů 1800 znaků bez mezer.